etusivu


palaute


yhteystiedot


sivukartta
Vaalit 2.Joulukuuta 2021 | 00.04 Näytä kaikki tiedotteet
Vaalit

Kuntavaalien vahvistettu tulos on tässä linkissä

--------------

Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2017. Uusi valtuusto aloittaa työnsä 1.6.2017.

Heinäveden kunnan ehdokaslistojen yhdistelmä kuntavaaleissa 2017.


------------------

 Heinäveden kuntavaaliehdokkaat 2017 linkissä: http://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2017/fi/ehd_listat_090.html

 -----------------   


KUNTAVAALIT 2017


Kuntavaalit toimitetaan järjestämällä ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys.

ENNAKKOÄÄNESTYS


Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3. – 4.4.2017. Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat:

 

1. Kirjasto, Virastokuja 4, jossa ennakkoäänestys toimitetaan seuraavasti:

    

ke 29.3. – pe 31.3.2017                       klo 10.00 - 18.00


la 1.4. – su 2.4.2017                            klo 10.00 - 14.00


ma 3.4. – ti 4.4.2017                            klo 10.00 - 18.00


 

2. Karvion koulu, Venevalkamantie 2, jossa ennakkoäänestys toimitetaan

       

torstai 30.3.2017 klo 14.00 – 18.00

     

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

     

Vaalipäivän äänestysaika kussakin äänestyspaikassa on sunnuntaina 9.4.2017 klo 9 - 20.


Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.


Kunkin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

     

Äänestysalueet  ja -paikat ovat seuraavat:


1.  Etelä-Heinäveden äänestysalue      Kirjasto, Virastokuja 4, Heinävesi


2.  Pohjois-Heinäveden äänestysalue  Karvion koulu, Venevalkamantie 2, Karvionkanava                          


LAITOSÄÄNESTYS


Vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen palvelukeskuksen, Hoivakodin, Kotirinteen ja Leväniemen toimintakeskuksen asukkaille ilmoittamanaan ajankohtana.


KOTIÄÄNESTYS


Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan ennakkoäänestysajanjaksoon 29.3. – 4.4.2017 sattuvana päivänä klo 9 – 20. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa  (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.


Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse


viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16 keskusvaalilautakunnan sihteeri Asta Salolle, puh. 040 7101 921. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.


VÄLIAIKAINEN HENKILÖKORTTI


Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään joko ennakkoäänestys- tai varsinaisella äänestyspaikalla. Jos hänellä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä todistavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta hakemuksesta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.  Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.


Heinävedellä 6.3.2017

KESKUSVAALILAUTAKUNTA


----------------

VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA

 

Vuoden 2017 kuntavaalien ulkomainonta asemakaava-alueella sallitaan kunnan asettamissa telineissä keskiviikosta 22.3.2017 alkaen. Telineet sijaitsevat kunnanviraston edessä ja Pikkulin puiston eteläreunalla.

Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julisteen sijainti, luettuna vasemmalta oikealle, määräytyy samassa järjestyksessä kuin ryhmien ehdokaslistat ovat Heinäveden kunnan  keskusvaalilautakunnan laatimassa ehdokaslistojen yhdistelmässä. Jokaisella ehdokkaita asettaneella ryhmällä on kummassakin mainoskehikkojen sijoituspaikassa kaksi vierekkäistä julistetilaa/ryhmä. Taustalevyt tulee olla ryhmiltä itseltään.

Vaalimainokset tulee poistaa taustalevyineen kolmen päivän kuluessa vaalien päättymisestä.

 Heinävedellä 8.3.2017

HEINÄVEDEN KUNTA

  

------------------


Kunnanhallitus on 14.11.2016 päättänyt ennakkoäänestys- ja vaalipäivän äänestyspaikkojen osalta seuraavaa:

Yleiset ennakkoäänestyspaikat

  • Kirjasto, Virastokuja 4, Heinävesi

  • Karvion  koulu, Venevalkamantie 2, Karvionkanava


Erityiset ennakkoäänestyspaikat

  • Palvelukeskus ja Hoivakoti, Sairaalantie 4, Heinävesi

  • Kotirinteen vanhustentalojen A-talo (äänestys koskee kaikkia Kotirinteen taloja), Sairaalantie 2, Heinävesi

  • Leväniemen toimintakeskus, Leväniementie 17, Suuraho


Vaalipäivän äänestyspaikat

  • Kirjasto, Virastokuja 4, Heinävesi

  • Karvion koulu, Venevalkamantie 2, Karvionkanava


------------------

Tärkeitä päiviä (tarkemmat kellonajat ilmoitetaan myöhemmin):

Kuntavaalit sunnuntaina 9.4.2017

Ennakkoäänestys kirjastossa 29.3. - 4.4.2017

Ennakkoäänestys Karvion koululla 30.3.2017

Kotiäänestys 29.3. - 4.4.2017Ajankohtaista
Ei tiedotteita tällä hetkellä!
Kermanrannantie 7 | 79700 Heinävesi | Puh. 040 1844 000 | Fax (017) 561 790 | kunta@heinavesi.fi